Kunnen instellingen in Caribisch Nederland subsidie aanvragen voor de categorie regionale musea?

Instellingen in Caribisch Nederland kunnen geen subsidie aanvragen voor de categorie regionale musea. Deze instellingen kunnen zich richten tot het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.