Zij de toelatingscriteria voor ontwikkelinstellingen ten opzichte van de bis 2021-2024 nog gewijzigd of aangescherpt?

Nee, de toelatingscriteria voor ontwikkelininstellingen zijn ongewijzigd ten opzichte van de bis 2021-2024. Het aantal plekken binnen deze categorie is vermeerderd van vijftien naar zestien.