Komen alleen nieuwe aanvragers in aanmerking als ontwikkelinstelling?

Nee, de ontwikkelfunctie is sinds de bis-periode 2021-2024 een nieuwe categorie binnen de bis, maar dit betekent niet dat deze categorie alleen toegankelijk is voor nieuwe aanvragers.