Als ik voor twee functies aanvraag bij de bis, moet ik dan ook twee begrotingen indienen?

Nee, u dient slechts één totaalbegroting in.
In deze begroting moeten de financiële aspecten van de beide door u aangevraagde functies duidelijk aan bod komen. In de toelichting op de begroting kunt u dit verder specificeren. U moet wel twee activiteitenplannen indienen.