Kan een instelling voor twee verschillende functies in de bis een aanvraag indienen?

Ja, dat is mogelijk.
Als uw instelling verschillende zelfstandig uit te voeren kernactiviteiten uitvoert die aansluiten bij verschillende categorieën in de BIS, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen.