Ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Heeft u daar een klacht over, dan kunt u dat laten weten via de helpdesk of door een brief te sturen naar: 

Ministerie van OCW 

Directie BOA

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag