Veel gestelde vragen over de speellijst 2023

Hieronder vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over de speellijst 2022 en de aanpassingen in speellijst 2023.

Aanpassingen in speellijst 2023 ten opzichte van speellijst 20223:

Het volgende is aangepast in de speellijst 2023 ten opzichte van de speellijst 2022:

U kunt kiezen hoe de velden onder 'Activiteiten aanvullend het Handboek' in het tabblad ‘Prestatieoverzicht’ worden ingevuld:

- deze worden automatisch ingevuld als u in het tabblad ‘invoer activiteiten’ de regels invult, óf:
- u kunt het aantal en bezoeken van de activiteiten onder het kopje ‘Activiteiten aanvullend het Handboek’ zelf handmatig invullen in het tabblad ‘Prestatieoverzicht’. De formules in deze cellen worden hiermee overschreven. Eventuele aanvullende specificaties over deze activiteiten kunt u opnemen in uw bestuursverslag. 

Dit betekent dat alleen over de reguliere-, online- en schoolvoorstellingen de details opgegeven hoeven te worden in het tabblad ‘invoer activiteit’  in plaats van alle activiteiten.

Vraag & antwoord over speellijst 2022

Vraag: Welke producties worden in het prestatieformulier als productie meegeteld?

Antwoord: Alleen producties die gekoppeld zijn aan een reguliere of schoolgebonden voorstelling worden als (online) productie in het prestatieformulier overgenomen. Producties waar overige activiteiten aan zijn verbonden, worden niet als productie geregistreerd. Deze kunt u in het bestuursverslag opnemen en nader toelichten.

Vraag: Wanneer is een productie precies een eigen productie of een coproductie?

Antwoord: Indien een producent hoofdverantwoordelijk is voor een bepaalde productie, maakt dat die productie een “eigen productie’’.

Vraag: Kunnen er in de speellijst geannuleerde producties worden opgevoerd? Dan gaat het dus om producties die gepland waren, maar door de pandemie niet door konden gaan. 

Antwoord: Nee, dit is niet de bedoeling. Wij willen namelijk een beeld hebben van de activiteiten/wat er opgevoerd is en het toevoegen van geannuleerde voorstellingen zou dit beeld vertroebelen. Wat er aan voorstellingen is geannuleerd (en om welke reden) kunt u wel tekstueel toelichten in het bestuursverslag.

Vraag: Wanneer wordt iets als een première geregistreerd?

Antwoord: Elk eerste concert van een nieuwe productie wordt als première geregistreerd.

Vraag: Waar moet worden aangegeven dat het om een hybride productie gaat?

Antwoord: Als het een productie betreft die zowel voor in de zaal (fysiek) als online is geproduceerd;

  • U maakt een keuze in het tabblad ‘invoer programma’s of u de productie als online óf zaal productie opneemt. U registreert producties niet dubbel.
  • Op deze wijze worden producties niet dubbel geteld, maar komt in het prestatieoverzicht de productie 1 keer terug.

Vraag: Hoe registreer ik de voorstellingen van een hybride productie als de live stream tegelijkertijd met de zaalvoorstelling (fysiek) uitgezonden werd?

Antwoord: Een voorstelling bij een hybride productie; een voorstelling die tegelijkertijd (live) fysiek en online te bekijken is, registreert u als een online voorstelling.

  • In de speellijst registreert u deze (school)voorstelling als volgt;
    • in het tabblad ‘invoer activiteiten’ kiest u in de kolom type activiteit voor ‘reguliere voorstelling’ of ‘reguliere schoolvoorstelling’.
    • in de kolom ‘locatie type’ kiest u als locatie ‘online’.
    • de fysieke en de online bezoekers telt u bij elkaar op.
  • Op deze wijze worden de voorstellingen juist weergegeven in het prestatieoverzicht.

NB: Het aantal vertoningen van een online voorstelling die later bekeken worden registreert u hier niet. U kunt wel de bezoekers hier meetellen met de online voorstelling.

Vraag: Hoe registreer ik online voorstellingen van een productie die eerder live fysiek en online te zien was (hybride) en op een later moment on demand is te benaderen?

Antwoord: Het aantal vertoningen van een online voorstelling die later bekeken worden, registreert u niet als voorstelling. U registreert alleen live online voorstellingen. De bezoekers van latere streaming kunt u wel meetellen bij de online voorstelling (met onderscheid tussen betaald en onbetaald).

Vraag: Hoe tellen de bezoekersaantallen bij een hybride voorstelling?

Antwoord: Bij een hybride voorstelling telt u de fysieke en de online bezoekers bij elkaar op en registreert u ze bij de online reguliere (school)voorstellingen (met type locatie ‘online’).

Vraag: Hoe moeten overige online activiteiten - niet zijnde reguliere (school)voorstellingen- worden verantwoord?

Antwoord: Online activiteiten kunt u opnemen als ‘overige activiteit’ en licht u toe in uw bestuursverslag. Onder de definities in het handboek is zo goed mogelijk toegelicht wat met online activiteiten bedoeld wordt, maar omdat nog niet overal sprake is van standaardisering van definities is het mogelijk dat u niet volledig uit de voeten kunt met de omschrijvingen. Ook is het mogelijk dat niet al uw online activiteiten een plek kunnen krijgen in de prestatiemodellen. In die gevallen dient u een toelichting te geven op uw online activiteiten in het bestuursverslag.

Vraag: Dienen herhalingen van radio- en televisie-uitzendingen opgenomen te worden in de speellijst?

Antwoord: Herhalingen van radio- en televisie-uitzendingen worden niet geregistreerd in de speellijst.

Vraag: Dienen optredens bij of registratie voor radio- of televisie opgenomen te worden in de speellijst?

Antwoord: Het is niet noodzakelijk deze optredens te registreren in de speellijst. Indien gewenst kunnen deze optredens of registraties opgenomen worden als overige activiteit.