Wie beoordeelt de subsidieaanvragen, en waarop wordt er beoordeeld?

De Raad voor Cultuur is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen voor de BIS. Zij werken hiervoor met commissies. De Raad voor Cultuur toetst de aanvragen op de subsidiecriteria uit de subsidieregeling. De algemene subsidiecriteria die gelden voor alle instellingen in de BIS in de periode 2021-2024 zijn: kwaliteit, vernieuwing, eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering, educatie en participatie, en geografische spreiding. Een toelichting hierop is te vinden in de regeling voor de BIS. Voor meer informatie over de beoordeling door de Raad voor Cultuur verwijzen wij u naar het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur.