Kan OCW mij adviseren over mijn bis-aanvraag?

Het ministerie van OCW voert geen individuele gespreken met aanvragers en kan niet ingaan op inhoudelijke vragen over een eventuele aanvraag. Het ministerie beoordeelt de aanvragen ook niet. Deze taak ligt bij de Raad voor Cultuur.

Over de aanvraagprocedure, de regeling en het beoordelingskader zal in het najaar meer informatie beschikbaar zijn op onze website. 
Op 23 november 2023 was er een online informatiebijeenkomst over subsidie via de bis en de fondsen. De bijeenkomst is opgenomen en terug te kijken: informatiebijeenkomst bis 2025-2028

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Neem dan contact op met de Helpdesk Cultuursubsidie van het ministerie van OCW. Dit kan via het contactformulier.