Kan OCW mij adviseren over mijn bis-aanvraag?

Het ministerie van OCW voert geen individuele gespreken met aanvragers en kan niet ingaan op inhoudelijke vragen over een eventuele aanvraag. Het ministerie beoordeelt de aanvragen ook niet. Deze taak ligt bij de Raad voor Cultuur.

Over de aanvraagprocedure, de regeling en het beoordelingskader zal in het najaar meer informatie beschikbaar zijn op onze website. Ook wordt er in november een online informatiebijeenkomst georganiseerd, waar de gelegenheid zal zijn tot het stellen van vragen. Informatie over deze bijeenkomst vindt u binnnekort ook via deze website.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Neem dan contact op met de Helpdesk Cultuursubsidie van het ministerie van OCW. Dit kan via het contactformulier.