Wat zijn de vervolgstappen voor de bis 25-28 en de vernieuwingsagenda?

Onderstaande infographic laat zien wat de belangrijke stappen zijn richting de nieuwe bis-periode. Parallel hieraan wordt het traject van de vernieuwingsagenda opgestart. Deze twee trajecten hangen met elkaar samen. Het werken aan het toekomstig bestel loopt langer door.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van OCW