Welke verbeteringen bevat de vernieuwingsagenda?

Vraagstukken voor het toekomstige cultuurbestel worden uitgewerkt in de vernieuwingsagenda. De hoofduitdagingen zijn onder meer: samenwerking tussen de overheden, de figuur van de (stedelijke) cultuurregio’s, een breder beoordelingsinstrumentarium en de functie van de bis en rijkscultuurfondsen. In overleg met de andere overheden en belanghebbenden zullen aanvullende verbeterpunten worden benoemd. De staatssecretaris heeft hierover advies gevraagd aan de Raad voor Cultuur. Dit advies wordt in november 2023 verwacht en wordt in de vernieuwingsagenda meegenomen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van OCW