Ik ben een regionaal museum en wil subsidie aanvragen binnen de BIS. Hoe werkt dit?

Per provincie komt ten hoogste één door de provincie voorgedragen gemeentelijk of provinciaal museum in aanmerking voor BIS-subsidie. De provincie kan slechts één museum voordragen. De voordracht dient met de subsidieaanvraag aan het ministerie mee te worden gezonden. Voor meer informatie over de voordracht kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij de gemeente of provincie. Zie ook de pagina Regionale musea.