Hoe wordt het subsidiestelsel in de (nabije) toekomst verbeterd?

Veel betrokkenen vinden dat het subsidiesysteem knelt en niet meer goed aansluit bij de ontwikkelingen in het culturele leven. Met enkele verbeteringen voor de periode 2025-2028 kan direct worden gestart. De staatssecretaris gaat hier in haar brief aan de Tweede Kamer van 20 oktober 2022 op in.

Andere vraagstukken hebben meer tijd nodig en worden in het komende jaar uitgewerkt in een vernieuwingsagenda voor het culturele bestel. Dit gebeurt in brede samenspraak met de sector (instellingen, fondsen, andere overheden en de Raad voor Cultuur).

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van OCW