Hoeveel budget is er beschikbaar voor de bis-periode 2025-2028?

Het totale jaarlijkse bedrag voor de culturele basisinfrastructuur (incl. fondsen) voor de subsidieperiode 2021-2024 bedraagt € 375,46 miljoen. Voor deze periode is budget aan de bis en de fondsen toegevoegd. Voor de fondsen zijn dit de b-lijsten: instellingen die wel een positief advies kregen, maar waarvan de aanvragen door onvoldoende budget niet konden worden gehonoreerd. Voor de bis betreft dit de plekken die op verzoek van de Tweede Kamer alsnog zijn toegevoegd. Een overzicht van het beschikbare budget in de periode 2021-2024 vindt u in de infographic op de pagina over het cultuurstelsel.

Voor de periode 2025-2028 wordt deze circa € 25 miljoen per jaar weer toegevoegd aan de bis. Er is een financiële impuls van 2 miljoen per jaar beschikbaar voor versterking van de culturele infrastructuur in de provincies Flevoland, Friesland, Drenthe, Zeeland, Limburg en Overijssel.