Hoeveel budget is er beschikbaar voor de bis-periode 2025-2028?

Het totale jaarlijkse bedrag voor de culturele basisinfrastructuur (incl. fondsen) voor de subsidieperiode 2025-2028 bedraagt € 497,22 miljoen (loon- en prijspeil 2022). Dit bedrag is exclusief het bedrag van € 34,1 miljoen dat vanaf 2025 beschikbaar is om een impuls te geven aan fair pay.

Een overzicht van het beschikbare budget in de periode 2025-2028 vindt u in onderstaande infographic.