Waarom is de subsidieperiode 2021-2024 niet verlengd?

Er komt voor de subsidieperiode 2025-2028 een aanvraagronde voor zowel de bis als de rijkscultuurfondsen. Een verlenging van de subsidieperiode bleek niet mogelijk vanwege financiële, bestuurlijke en juridische consequenties. Doorslaggevend bij de keuze voor een aanvraagronde is het principe van gelijke toegang tot overheidssubsidies voor alle aanvragers. Ook golden voor alle culturele instellingen de beperkingen van de coronaperiode, gesubsidieerd of niet. Een gelijk speelveld en een integrale afweging is een van de pijlers van het subsidiesysteem. Het besluit is tot stand gekomen genomen in goed overleg met de andere overheden en andere betrokkenen.

Lees hier de kamerbrief van 20 oktober 2022: ‘Toekomst culturele basisinfrastructuur’