Wie kan een subsidie in de BIS aanvragen?

Het is op dit moment niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Zodra de indiendatum voor de bis-periode 2025-2028 bekend is, wordt dit via deze website gecommuniceerd.

U kunt een aanvraag indienen als uw organisatie een rechtspersoon is met volledige rechtspersoonlijkheid. Uw kernactiviteiten passen binnen één van de categorieën binnen de bis. Elk van deze categorieën heeft zijn eigen specifieke omschrijving en vereisten. Daarnaast dient u te voldoen aan algemene subsidiecriteria. Deze zijn terug te vinden in de regeling voor de bis.