Wat is de basisinfrastructuur (bis)?

De culturele basisinfrastructuur (bis) is een vierjarig subsidieverlening aan culturele instellingen op het gebied van podiumkunsten, regionale musea en sectorcollecties, beeldende kunst, film, letteren en ontwerp, ontwikkelfunctie en bovensectorale ondersteunende instellingen. Zij dienen hiervoor een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. De staatssecretaris maakt bekend welke instellingen deel uitmaken van de nieuwe bis 2025-2028. De Raad voor Cultuur adviseert over de toekenning van subsidies, maar geeft ook adviezen over andere onderwerpen.

Momenteel loopt de bis 2021-2024. De culturele sector is op 20 oktober 2022 geïnformeerd over de nieuwe bis-periode 2025-2028. Lees hier de kamerbrief: ‘Toekomst culturele basisinfrastructuur’.

Het advies van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Uslu over het aanvraag- en beoordelingsproces van de Culturele basisinfrastructuur 2025-2028 kunt u hier lezen