Wat is de basisinfrastructuur (bis)?

De culturele basisinfrastructuur (bis) is een vierjarig subsidieverlening aan culturele instellingen op het gebied van podiumkunsten, regionale musea en sectorcollecties, beeldende kunst, film, letteren en ontwerp, ontwikkelfunctie en bovensectorale ondersteunende instellingen. Zij dienen hiervoor een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. De staatssecretaris maakt bekend welke instellingen deel uitmaken van de nieuwe bis 2025-2028. De Raad voor Cultuur adviseert over de toekenning van subsidies, maar geeft ook adviezen over andere onderwerpen.

Momenteel loopt de bis 2021-2024. Vanaf 1 december 2023 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de bis 2025-2028. Meer informatie over de aanvraagprocedure volgt in het najaar via deze website.