Er is vanaf 2025 structureel € 34,1 miljoen extra beschikbaar om een impuls te geven aan fair pay. Hoe wordt dit bedrag verdeeld?

Vanuit de sector wordt onderzoek uitgevoerd naar de meerkosten van fair pay per deelsector. De resultaten daarvan worden in het najaar, voor de start van de aanvraagprocedure, verwacht. Deze gegevens zijn de basis voor de verdeling van de € 34,1 miljoen onder de bis-instellingen en rijkscultuurfondsen.