Is er meer informatie over fair pay?

In onderstaande alinea's worden vragen over fair pay beantwoord.

Waarom zijn er extra middelen vrijgemaakt voor Fair Pay?

Het versterken en aantrekkelijk houden van de arbeidsmarkt is een van de speerpunten van het cultuurbeleid. Centraal staan de positie van makers en eerlijke beloning. Daarom heeft staatssecretaris Uslu aan het begin van de kabinetsperiode extra middelen voor Fair Pay beschikbaar gesteld.

In haar Kamerbrief (november 2022) heeft zij aangegeven de verdeling van de extra Fair Pay middelen te baseren op onderzoek vanuit de sector. Daarmee wordt de stap gezet naar een eerlijke betaling binnen de bis-regeling, de musea in de Erfgoedwet en de Rijkscultuurfondsen.

Wat is het belang van het onderzoek ‘Fair Pay dichterbij. Meerkosten van Fair Pay in de culturele sector, 2022’?

In opdracht van Kunsten ’92 heeft PPMC Economisch Advies onderzocht wat financieel nodig is voor eerlijkere betaling bij de rijksgesubsidieerde instellingen. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Fair Pay dichterbij. Meerkosten van Fair Pay in de culturele sector, 2022’.

Het rapport is op 15 november overhandigd aan staatssecretaris Uslu tijdens de algemene ledenvergadering van Kunsten ’92. Op basis van deze onderzoeksresultaten worden vanaf 2025 de subsidieplafonds verhoogd voor de bis en rijkscultuurfondsen.

Wat wordt met Fair Pay bedoeld in het onderzoek?

Collectieve arbeidsovereenkomsten en beloningsrichtlijnen vormen de basis voor een fatsoenlijke beloning in de culturele sector (Fair Pay). Het onderzoek heeft een cao of beloningsrichtlijn gehanteerd als referentiekader voor Fair Pay.

Wat is het totale budget voor Fair Pay?

In totaal is € 34,1 miljoen gereserveerd voor Fair Pay, gebaseerd op het loon- en prijspeil 2022. In de definitieve regeling worden de bedragen geïndexeerd naar loon- en prijspeil 2023. De verdeling bedraagt in totaal € 36,4 miljoen.