Raad voor Cultuur brengt advies uit over aanvraagproces BIS 25-28

Op 2 april heeft de Raad voor Cultuur zijn advies uitgebracht over het aanvraag- en beoordelingsproces van de Culturele basisinfrastructuur in de periode 2025-2028. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media had de raad eerder om dit advies gevraagd. Voor de zomer van 2023 zal de staatssecretaris de Kamer informeren over de uitgangspunten voor de periode 2025-2028 en de conceptregeling voor de bis. De fondsen zullen ook tijdig hun meerjarige regelingen bekend maken.

Nieuwsbericht Raad voor Cultuur

https://www.raadvoorcultuur.nl/actueel/nieuws/2023/04/01/raad-voor-cultuur-brengt-advies-uit-over-aanvraagproces-bis-25-28

De culturele basisinfrastructuur

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van OCW