Afschrift adviesaanvraag cultuurbestel van de toekomst

Aanbiedingsbrief afschrift adviesaanvraag vernieuwing cultuurbestel vanaf 2029

Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de vernieuwing van het cultuurbestel vanaf 2029. Zij verwacht het advies van de raad in november 2023.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/03/14/aanbiedingsbrief-afschrift-adviesaanvraag-vernieuwing-cultuurbestel-vanaf-2029

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van OCW