Nieuwe visitatiecommissie gaat toezicht houden op Rijksgesubsidieerde musea

Minister Van Engelshoven benoemt een nieuwe onafhankelijke visitatiecommissie die toezicht gaat houden op de kwaliteit van de 29 Rijksgesubsidieerde musea. In de Erfgoedwet staat dat musea die door het rijk gesubsidieerd worden zich eens in de vier jaar moeten laten evalueren. De commissie gaat aan de hand van het in 2020 vastgestelde visitatiekader kijken hoe musea hun taak als beheerder van de rijks(collectie) uitvoeren. Daarbij hoort ook dat zij beoordeelt hoe het museum functioneert en hoe het zijn taken en maatschappelijke doelen realiseert. Met de beoordeling van de commissie kunnen de musea hun zich continu verbeteren om te zorgen dat de beleving van bezoekers en het beheer van hun collectie optimaal blijft.

Vanaf 2021 worden de musea ook gesubsidieerd voor publieksactiviteiten via de Erfgoedwet, de visitatiecommissie gaat ook specifiek kijken naar de uitwerking van deze activiteiten. Eerder werden de musea vierjaarlijks beoordeeld door de Raad voor Cultuur. De vierjaarlijkse beoordeling door de Raad voor Cultuur is met het opnemen van de Rijksmusea in de Erfgoedwet te komen vervallen.

Leden van de visitatiecommissie

In de visitatiecommissie zijn leden gevraagd die op basis van kennis, ervaring en diversiteit bereid zijn om zich, in principe, voor een periode van vier jaar in te zetten. Zij zullen allen als voorzitter functioneren voor de visitaties die zij gaan doen, per lid zal dit om ongeveer vier instellingen gaan. De leden van de visitatiecommissie zijn niet betrokken bij de Erfgoedwetmusea en kunnen daarmee onafhankelijk en objectief het functioneren van het museum beoordelen.

Leden van de visitatiecommissie:

  • Ferd Crone
  • Lilian Gonçalves-Ho Kang You
  • Ila Kasem
  • Ton Rombouts
  • Mijntje Luckeraats
  • Andree van Es
  • Inge Brakman

Visitatiekader

Het visitatiekader is opgesteld aan de hand van afspraken die met de Museumvereniging gemaakt zijn. Met het visitatiekader worden de innovatie en ontwikkeling van musea gestimuleerd. In de komende vier jaar worden musea minimaal één keer bezocht om te kijken of zij werken en functioneren zoals vormgegeven in het visitatiekader. De commissie rapporteert aan de minister en zal de rapportages zelf niet openbaar maken. De rapportage is wel beschikbaar voor het museum. Musea zijn verplicht om mee te werken aan de visitatie, voor de uitvoering van de visitatie heeft elk museum €17.500 van het ministerie ontvangen.

Instellingsbesluit visitatiecommissie Erfgoedwetmusea 2021–2024