Advies Raad voor Cultuur over aangepaste plannen van instellingen met ‘nee, tenzij’ advies i.h.k.v. de BIS 2021-2024

De Raad voor Cultuur publiceert vandaag, 10 december, de adviezen voor de instellingen die op 4 juni een ‘nee, tenzij’ advies hebben ontvangen in reactie op hun aanvraag voor de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024. 

Op 1 november 2020 leverden zij een aangepast plan in, dat vervolgens door de Raad voor Cultuur werd beoordeeld. De adviezen zijn te bekijken op de website van de Raad voor Cultuur.

Als het advies uw instelling betreft, ontvangt u zo snel mogelijk een schriftelijke reactie, met daarin meer informatie over wat dit advies voor uw instelling betekent.