Visitatiekader Rijksmusea

Via de Erfgoedwet  worden 29 instellingen gesubsidieerd voor hun wettelijke taak voor het beheer van de (rijks)collectie.

Vanaf 2021 worden deze instellingen ook gesubsidieerd voor publieksactiviteiten via de Erfgoedwet. Daarvoor zijn deze instellingen verplicht deel te nemen aan een visitatie in de periode 2021-2024. De minister van OCW is opdrachtgever voor deze visitatie en heeft het visitatiekader vastgesteld. De Museumvereniging (MV) heeft het visitatiekader opgesteld.

Hier treft u het visitatiekader aan.