Indienen begroting en Activiteitenplan Erfgoedwetmusea 2021-2024

Uiterlijk 1 december 2020 dient u het activiteitenplan en de begroting in. 

Uiterlijk 1 december 2020 dient u het activiteitenplan en de begroting in. In het activiteitenplan beschrijft u de voorgenomen activiteiten van uw instelling voor de periode 2021-2024. In de begroting geeft u een inschatting van uw inkomsten en uitgaven verdeeld over de komende vier jaar.

Hier treft u het format voor het opstellen van het activiteitenplan voor erfgoedwetmusea.

Het format van de begroting is op te vragen via info@cultuursubsidie.nl

Indienen van de verantwoording kan via info@cultuursubsidie.nl.