Besluiten Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 bekend

Minister Van Engelshoven heeft de adviezen van de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen voor de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 overgenomen. 

413 miljoen euro per jaar

In totaal krijgen 113 culturele instellingen en 6 fondsen een totaalbedrag van € 413 miljoen subsidie per jaar (inclusief de € 15 miljoen). De € 15 miljoen extra zal door het Fonds Podiumkunsten worden verdeeld onder de grote groep podiumkunst instellingen en festivals die ondanks een positieve beoordeling niet in aanmerking zou komen voor meerjarige subsidie.

Minister Van Engelshoven: “Juist in deze tijd heeft de culturele en creatieve sector de overheid keihard nodig. Door de coronamaatregelen zal deze sector nog langere tijd niet in staat zijn om het publiek te bereiken dat nodig is om financieel gezond te kunnen zijn. Kunst en cultuur is van en voor iedereen. Een sector die ons verwondering brengt en die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Deze structurele subsidie biedt hen, naast het steunpakket, de zekerheid die ze nodig hebben voor het maken van vernieuwende en mooie producties.”

Scapino, Noorderslag en Next Nature Network

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt Scapino Ballet Rotterdam opgenomen in de Basisinfrastructuur 2021-2024 door het subsidieplafond in de categorie dans te verhogen. Daarnaast krijgen festival Eurosonic Noorderslag en het initiatief van Next Nature Network in samenhang met andere initiatieven in Eindhoven voor vier jaar een projectsubsidie.

Steunmaatregelen

Kunstenaars en makers in de culturele en creatieve sector zijn hard geraakt door corona. Het publiek kan nog niet in grote getalen ontvangen worden, veel voorstellingen zijn afgelast en veel makers zitten zonder werk. Tegelijkertijd lopen de kosten van veel bedrijven en zelfstandigen door. Na het eerste steunpakket voor cultuur van € 300 miljoen, kwam daarom een aanvullend steunpakket van € 482 miljoen. Dit tweede steunpakket is bedoeld om innovatie en  verdienvermogen in de cultuursector te ondersteunen. Er komt onder andere extra geld beschikbaar voor gemeentes en provincies, private musea en collecties, varend erfgoed, leningen voor monumenten en vrije producenten en het garantiefonds film. 

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie.