Aanvullend advies Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 bekend

Op maandag 27 juli heeft minister Van Engelshoven het aanvullende advies van de Raad voor Cultuur ontvangen over de aanvragen die ingediend zijn in het kader van de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021 – 2024. 

Aanvullend BIS-advies 2021–2024

De minister Van Engelshoven (OCW) heeft in haar voornemensbrief van 10 juni 2020 de mogelijkheid geboden om te reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in het advies van de Raad voor Cultuur van 4 juni jl. In totaal 95 instellingen hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt de minister te wijzen op onjuistheden. De reacties zijn voorgelegd aan de raad, met het verzoek om te bezien of deze aanleiding geven de betreffende adviezen te herzien. In het aanvullend advies behandelt de raad de beoordeling van de gemelde feitelijke onjuistheden.