Advies Raad voor Cultuur over aanvragen Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024

Op donderdag 4 juni heeft minister Van Engelshoven het advies van de Raad voor Cultuur ontvangen over de aanvragen die ingediend zijn in het kader van de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021 – 2024. In de week van 8 juni ontvangen de aanvragers de voornemenbrieven. Met de voornemenbrieven worden de instellingen geïnformeerd over het advies van de Raad, het voornemen van de minister om dit advies over te nemen en de mogelijkheid om feitelijke onjuistheden in te dienen. Uiterlijk op 15 september (Prinsjesdag) maakt de minister de definitieve subsidiebesluiten bekend. 

Advies Raad voor Cultuur

Op de website van de Raad voor Cultuur vindt u het het advies, inclusief de instellingsadviezen over de aanvragen. Hier kunt u ook de presentatie van het advies en het interview met Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) en minister Van Engelshoven terugkijken. 

Vergroot afbeelding BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024

Meer informatie

Algemene vragen en antwoorden over het cultuurbestel zijn te vinden op de vraag- en antwoordpagina.

Instellingen met inhoudelijke vragen over het advies, kunnen terecht bij de Raad voor Cultuur.

Instellingen die momenteel BIS-subsidie ontvangen kunnen met vragen over het proces terecht bij hun contactpersoon van het ministerie. Instellingen die momenteel (nog) geen BIS-subsidie ontvangen kunnen met vragen over het proces terecht bij de Helpdesk Cultuursubsidie.