Deadline reflectiemoment stedelijke regio’s

Als onderdeel van de samenwerking tussen het Rijk en stedelijke cultuurregio's heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestuurders van de stedelijke regio’s uitgenodigd om te reflecteren op de aanvragen voor de landelijke basisinfrastructuur 2021-2024 uit hun regio.

De reflectie vindt plaats in de vorm van een brief aan de minister. In deze brief wordt gereflecteerd op de positie van de aanvrager in de regio en de aansluiting van de aanvraag op het regioprofiel en ambities in de regio.

Zondag 15 maart 2020 was de deadline voor het indienen van reflecties bij het ministerie van OCW. De minister stuurt de reflecties uiterlijk maandag 23 maart door aan de Raad voor Cultuur, met het verzoek de reflecties te betrekken bij de beoordeling van de aanvragen. Vanaf dat moment zijn de reflecties openbaar.  

Iedere regio is verantwoordelijk voor het eigen proces. Eventuele vragen over de reflectie van de regio kunnen aan de desbetreffende contactpersoon binnen de regio worden gesteld.