Deadline aanvraagprocedure BIS 2021-2024 verlengd tot maandag 3 februari 2020 17:00 uur

In verband met problemen met de server van de aanvraagmodule voor subsidie binnen de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024, is besloten de aanvraagmodule langer open te stellen.

U kunt tot maandag 3 februari 2020 17:00 uur uw aanvraag indienen. 

Dit geldt ook voor instellingen die al eerder een aanvraag ingediend hebben. Indien zij hun aanvraag willen aanpassen, kunnen zij via info@cultuursubsidie.nl het verzoek indienen om weer toegang te krijgen tot hun aanvraag.

Telefonisch contact

Op werkdagen kunt u tussen 10.00 en 13.00 uur bellen naar 070 – 412 4455. Helpdeskmedewerkers van de directie Erfgoed & Kunsten van het ministerie van OCW zullen proberen uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Op maandag 3 februari is de helpdesk tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.