Wijziging Handboeken verantwoording subsidies BIS 2017-2020 voor Instellingen en Fondsen.

De handboeken voor de verantwoording van cultuursubsidies 2017-2020 voor instellingen en fondsen zijn gewijzigd. Deze wijzigingen hebben reeds betrekking op de jaarverantwoording 2019 die in april 2020 dient te worden ingeleverd door instellingen die een BIS-subsidie ontvangen. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt per handboek:

Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen 2017-2020
- afschaffing van de verplichting tot het vormen van een bestemmingsfonds OCW
- afschaffing van de verplichting tot het vormen van een bestemmingsfonds Collectiebeheer (alleen voor instellingen met een museale taak)

Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen 2017-2020 én handboek verantwoording cultuursubsidies Fondsen 2017-2020
- toevoeging van een model voor de verantwoording van projectsubsidies. Het gebruik van het model is niet verplicht, maar geeft wel het niveau van toelichting op de verantwoording voor projectsubsidies weer. 

De aangepaste versie van het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2017-2020 treft u hier aan.
De aangepaste versie van het accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2017-2020 treft u hier aan.
De aangepaste versie van het Handboek verantwoording subsidies cultuurfondsen 2017-2020 treft u hier aan. 

Let op: Deze wijzigingen hebben alleen betrekking op de werkwijze voor instellingen die momenteel een BIS-subsidie ontvangen en in het kader daarvan jaarlijks een jaarverantwoording indienen.