Aanpassingen accountantsprotocol cultuursubsidies 2017-2020 Instellingen en Fondsen

Graag maken wij u erop attent dat er enkele wijzigingen in het protocol voor de accountant (zowel instellingen als fondsen) zijn doorgevoerd ten aanzien van de versies uit november 2017.

Voor de nieuwste versie voor de fondsen, kunt u hier terecht.

Voor de nieuwste versie voor de instellingen, kunt u hier terecht.

U wordt verzocht om deze informatie door te geven aan de accountant die uw jaargegevens ten behoeve van de BIS-cyclus controleert.