Actualisatie website

Het ministerie van OCW werkt aan het actualiseren van deze website. Binnenkort vindt u hier de definitieve subsidieregeling Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 en meer informatie over onder meer de aanvraagprocedure.

Planning

November 2019

Publicatie definitieve subsidieregeling 2021-2024

Informatiebijeenkomsten

2 december 2019 Start aanvraagprocedure
31 januari 2020 Sluiting aanvraagprocedure
Mei 2020 Advies Raad voor Cultuur over aanvragen
Prinsjesdag 2020 Minister van OCW presenteert subsidiebesluiten 2021-2024
1 januari 2021 Start Basisinfrastructuur 2021-2024