Wijziging werkwijze voor musea bij jaarverantwoording 2017 en verder.

Het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2017-2020 is gewijzigd. Let op: Deze wijziging heeft alleen betrekking op de werkwijze voor instellingen die jaarlijks te maken hebben met het vaststellingsproces van de Erfgoedwetsubsidie. Voor de overige BIS-instellingen wijzigt in deze versie niets.

De wijziging heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de constatering dat de musea in hun jaarverslag over 2017 verschillende werkwijzen hebben gevolgd bij de verantwoording van de BIS- en Erfgoedwetsubsidie. De bedoelde wijziging is doorgevoerd in overleg met de Museumvereniging en een aantal controllers van musea over de verantwoordingsmethodiek van musea. De aangepaste versie van het handboek treft u hier aan .