Alternatief speellijstenapplicatie

Zoals aangekondigd is de vervanger van de speellijstenapplicatie vanaf nu te gebruiken.

Per email ontvangen podiumkunstinstellingen een excellijst waarmee zij de speellijstgegevens van 2019 kunnen registreren. Enkele instellingen hadden al gegevens over 2019 ingevoerd in de oude speellijstenapplicatie. Deze instellingen ontvangen enkele dagen na deze mail nog een bericht met een excellijst die zo veel mogelijk de gegevens bevat die zij reeds hadden ingevoerd.

Deze excellijst vervangt de AIMS-speellijstenapplicatie die vanaf 1 augustus 2019 offline was gehaald. U hoeft bij het indienen van uw jaargegevens over 2019 dus geen andere activiteitenlijst bij te voegen dan dit (juist ingevulde) excelsheet.

Hoewel er veel tijd en aandacht in het perfectioneren van deze excellijst is gestopt, is het mogelijk dat er nog kleine wijzigingen plaats moeten vinden in de komende tijd. Let u er op dat u bij het indienen van uw gegevens de nieuwste versie van de excel speellijst hebt gebruikt.

Voor vragen en opmerkingen over deze excellijst kunt u terecht bij de Helpdesk Cultuursubsidie.