Speellijsten inactief per 1 augustus

Bij dezen delen wij u mede dat de AIMS-speellijstenapplicatie per 1 augustus 2019 op inactief zal worden gezet. De applicatie is nog wel in te zien, maar niet meer in te vullen of te wijzigen.

De speellijstenapplicatie wordt vervangen door een excelformulier dat medio september 2019 beschikbaar wordt gesteldĀ via de e-mail. In dat formulier zal een rapportagefunctie zijn opgenomen die overeenkomt met het rapportageblad in AIMS en het handboek.

Enkele BIS-instellingen hebben de speellijstenapplicatie reeds ingevuld met gegevens over het jaar 2019. Bij het beschikbaar komen van het excelformulier in september zullen die gegevens reeds ingevuld zijn. Let op: de instellingen blijven zelf verantwoordelijk voor het indienen van de correcte prestatiegegevens bij OCW.