Culturele basisinfrastructuur 2021-2024

De uitgangspuntenbrief voor de subsidieperiode 2021-2024 is op 11 juni door de minister gepresenteerd. Daarin staan de cultuurplannen voor de periode 2021-2024. De plannen zijn gebaseerd op:
•    het advies van de Raad voor Cultuur; 
•    de gesprekken die de minister heeft gevoerd met het veld, betrokken organisaties en de Rijkscultuurfondsen.

Ook de ontwerp-subsidieregeling voor de basisinfrastructuur 2021-2024 is op 11 juni gepresenteerd. Na overleg met de Tweede Kamer op 27 juni wordt een aantal toezeggingen en aangenomen moties uitgevoerd. Op basis hiervan vinden geen fundamentele wijzingen meer plaats in de regeling, wel wordt deze op een aantal onderdelen verder aangescherpt. Het financieel kader, zoals dat gepresenteerd is, is na het overleg in de Tweede Kamer ook nog actueel, dus dit is het kader waar tot Prinsjesdag 2020 mee gewerkt wordt. 

In het najaar wordt de definitieve regeling voor de instellingen in de basisinfrastructuur gepubliceerd, net als de subsidieregelingen van de Rijkscultuurfondsen. De aanvraagronde voor de subsidieperiode 2021-2024 gaat in december van start en sluit op 31 januari 2020. In juni adviseert de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen, waarna uiterlijk op Prinsjesdag 2020 de subsidiebesluiten bekend gemaakt worden.