Tussentijds verantwoorden projectsubsidie

Verantwoording.

Een tussentijdse verantwoording dient vergezeld te gaan van de volgende gegevens:

  • activiteitenverslag of bestuursverslag;
  • een jaarrekening of financieel verslag, beide voorzien van een controleverklaring.

Wijze van indienen.

U dient uw tussentijdse verantwoording op dezelfde wijze in als u de subsidie heeft aangevraagd.

Procedure

Nadat u de tussentijdse verantwoording hebt ingediend, ontvangt u in beginsel binnen 22 weken na ontvangst van uw aanvraag een reactie.