Aanvragen projectsubsidie

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleent in beginsel alleen vierjarige instellingssubsidies aan (grote) culturele instellingen in de basisinfrastructuur. Het Ministerie van OCW verleent in principe geen projectsubsidies voor individuele projecten. De zes cultuurfondsen op hun beurt ondersteunen bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van culturele instellingen. Aanvragen voor subsidies ter ondersteuning van projecten dienen in de eerste plaats te worden ingediend bij het desbetreffende cultuurfonds.

Fonds Podiumkunsten

Podiumkunstenaars kunnen subsidie krijgen van het Fonds Podiumkunsten. Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunst. Podiumkunstinstellingen en kunstenaars op het gebied van dans, theater, festivals, muziek en muziektheater in Nederland kunnen hier terecht. Om subsidie te krijgen hanteert het fonds podiumkunsten normen. Dit zorgt voor een sterk podiumkunstenaanbod.

Mondriaanfonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Het Fonds wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. Om dit te realiseren heeft het Fonds drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling.

Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak

Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds heeft als missie het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Het Fonds verleent financiële steun aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten als festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

Stimuleringsfonds voor creatieve industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds ondersteunt ontwerpers en makers met (inter)nationale projecten, culturele instellingen met eenjarige en meerjarige programma's en talenten in de creatieve industrie. Kerntaak is het stimuleren van cultuur. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. Met programma's, evenementen, publicaties en kennisbundeling legt het fonds bovendien zelf actief verbindingen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappelijk engagement.