Vaststellen instellingssubsidie

Een aanvraag doen tot het vaststellen van een instellingssubsidie bij het ministerie van OCW:

  • Per 1 maart 2017 kunnen instellingen en fondsen een aanvraag doen tot het vaststellen van de subsidie over de periode 2013-2016.

 

Hieronder treft u meer informatie aan: