Vaststellen subsidie

Een aanvraag doen tot het vaststellen van een instellingssubsidie bij het ministerie van OCW:

  • Per 1 maart 2021 kunnen instellingen en fondsen een aanvraag doen tot het vaststellen van de subsidie over de periode 2017-2020.