Verantwoorden subsidie

Verantwoorden subsidie bij het ministerie van OCW:

In 2018 verantwoorden instellingen en fondsen de subsidie die in 2017 is verleend. Dit wordt ook wel een tussentijdse verantwoording genoemd.