Het ministerie van OCW verleent een instellingssubsidie aan instellingen die behoren tot de Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS).

Het instellingssubsidieproces kent drie stappen (zie boven).