Account aanvragen voor subsidie in de bis

Vanaf 1 december 2023 kunt u een subsidie-aanvraag indienen voor de culturele basisinfrastructuur 2025-2028. Daarvoor heeft u een account nodig; met het account krijgt u toegang tot ons digitaal aanvraagloket en het aanvraagformulier.

  • Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen de accountgegevens aan te leveren.
  • Accountaanvragen die worden ingediend tussen 22 december 2023 en 8 januari 2024 worden verwerkt vanaf 8 januari 2024.
  • Het account dient uiterlijk aangevraagd te worden op 25 januari 2024 (voor regionale musea geldt: 22 februari 2024).

Let op: als u niet (tijdig) een account aanvraagt kunt u via ons digitaal aanvraagloket geen subsidie aanvragen voor de culturele basisinfrastructuur.

Account aanvragen

Om een account aan te vragen dient u de volgende gegevens in te vullen:

Instelling
Aanvrager
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de instelling te voorzien van accountgegevens die zij kunnen gebruiken bij het aanvragen van een subsidie voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2025/2028.

Akkoordverklaring(verplicht)

Na het invullen van uw gegevens ontvangt u zo snel mogelijk vanaf 1 december 2023 de inloggegevens van uw account.

Uw complete aanvraag moet uiterlijk 23:59 uur op 31 januari 2024 ingediend zijn. Voor aanvragen van regionale musea geldt dat deze uiterlijk 23:59 uur op 29 februari 2024 ingediend moeten zijn. Aanvragen die daarna worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.