26 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Mijn aantallen kloppen niet in het totaaloverzicht bij zowel reguliere voorstellingen binnen als buiten standplaats, maar ik heb wel voorstellingen ingevoerd die gespeeld zijn binnen en buiten de standplaats. Wat kan ik nu doen?”

Het kan zijn dat u in de regels m.b.t. standplaats 8 en 9 in het totaaloverzicht een ‘0’ ziet staan. De totalen hiervan zijn wèl ...

Vraag en antwoord

ik krijg bij het importeren een foutmelding

Bij het importeren kunt u een foutmelding krijgen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer u een foutmelding krijgt, wordt ...

Vraag en antwoord

Hoe vul je de tijd in bij importeren?

De tijd moet het formaat uu:mm zijn. Is de notatie anders? Dan wordt deze automatisch gezet op 0:00. Udient dan in Speellijsten ...

Vraag en antwoord

Bij exporteren staat alles in één kolom.

Bij het exporteren, wordt er een CSV-bestand, een kommagescheiden bestand( of in het Engels comma-separated values) gemaakt. ...

Vraag en antwoord

Bij het indienen van de jaarverantwoording stuit ik op het onderdeel: 4.5 Kwantitatief overzicht in de prestatieverantwoording. Waartoe dient dit onderdeel?

Het onderdeel “4.5 Kwantitatief overzicht in de prestatieverantwoording” dient ingevuld te worden door instellingen met een ...

Vraag en antwoord

Bij het indienen van de jaarverantwoording dien ik een aantal bestuursvragen te beantwoorden. Waarom wordt deze informatie op deze manier opgevraagd?

In tegenstelling tot het systeem SMS, worden in AIMS een aantal vragen gesteld die gericht zijn op het bestuursverslag. ...

Vraag en antwoord

Ik zie dat bepaalde financiële gegevens van mijn organisatie niet goed staan in AIMS. Hoe kan dit en wat moet ik doen om dit te laten corrigeren?

Van verschillende instellingen hebben we de melding ontvangen dat gegevens uit de jaarrekening en/of gegevens uit de kolom ...

Vraag en antwoord

Is het al bekend of er in 2018 een loon- en prijs bijstelling komt op het subsidiebedrag?

Het is niet langer toegestaan buitengewone baten en buitengewone lasten op te nemen in de jaarrekening (artikel 2:377 lid 1 ...

Vraag en antwoord

In het controleprotocol van de cultuurperiode 2013-2016 stond een tolerantiegrens beschreven ten aanzien van de controle van de jaarrekening. Hiervoor werd gehanteerd: 1. 5% balanstotaal voor balansposten; en 2. 2% lasten voor posten in de staat van baten en lasten In het nieuwe controleprotocol 2017-2020 wordt verwezen naar de standaarden van de NBA. Hoe zit dat?

In het accountantsprotocol wordt geen materialiteit meer voorgeschreven voor de getrouwheid. Vanuit OCW is een maximale ...

Vraag en antwoord

Waarom kunnen vrijkaarten niet meer worden gewaardeerd?

Bij de aanpassing van het Handboek is zoveel mogelijk aangesloten bij de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ). Omdat de RJ ...

Vraag en antwoord