Wanneer moet een instelling de jaarcijfers van de gelieerde rechtsvorm meesturen?

De jaarrekening van een ontvanger van een vierjaarlijkse instellingssubsidie gaat vergezeld van de jaarrekeningen van dochtermaatschappijen van
de instelling als bedoeld in artikel 24a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft.

In plaats van afzonderlijke jaarrekeningen van de dochtermaatschappijen kan een geconsolideerde jaarrekening worden ingediend, waarin de
afzonderlijke jaarrekeningen van moeder en dochter(s) zijn opgenomen. De separate jaarrekening van de moedermaatschappij (de instelling, waarvoor u de vierjaarlijkse instellingsubsidie ontvangt) is onder meer bepalend voor de digitale invoer, de berekening van de eigen inkomsten en de toerekening aan een bestemmingsfonds OCW.