Waarom moeten instellingen informatie aanleveren?

Voor de verantwoording, evaluatie en vormgeving van het
cultuurbeleid verzamelt, bewerkt en interpreteert het
ministerie van OCW, informatie. Een deel van deze
informatie is afkomstig van culturele instellingen uit de
basisinfrastructuur.