Waarom kunnen vrijkaarten niet meer worden gewaardeerd?

Bij de aanpassing van het Handboek is zoveel mogelijk aangesloten bij de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ). Omdat de RJ de waardering
van vrijkaarten niet voorschrijft is ervoor gekozen om het ook niet meer in het model voor de verantwoording op te nemen. Indien een instelling de waardering zichtbaar wil maken kan dit in het bestuursverslag.