Bij exporteren staat alles in één kolom.

Bij het exporteren, wordt er een CSV-bestand, een kommagescheiden bestand( of in het Engels comma-separated values) gemaakt.

Wanneer het CVS-bestand in, bijvoorbeeld Microsoft Excel, wordt de data initieel in een kolom weergegeven. Om de weergave vervolgens over meerdere kolommen te zien, kan je het volgende doen;

  • Selecteer de eerste kolom.
  • Ga naar het menu Gegevens.
  • Kies hier tekst naar kollomen.
  • Selecteer vervolgens Gescheiden en klik op volgende.
  • Kies komma gescheiden en daarna klik op voltooien.