Bij het indienen van de jaarverantwoording dien ik een aantal bestuursvragen te beantwoorden. Waarom wordt deze informatie op deze manier opgevraagd?

In tegenstelling tot het systeem SMS, worden in AIMS een aantal vragen gesteld die gericht zijn op het bestuursverslag. Servicegedachten liggen hieraan ten grondslag. Het is mogelijk om alle gegevens die u in AIMS invoert, in een word of pdf-bestand te exporteren, waardoor een volledig verslag ontstaat. Daarnaast kan de lijst met vragen worden gezien als een checklist. Zijn alle vragen ingevuld, dat heeft u op het vlak van het bestuursverslag een volledige aanvraag ingediend.

Hebt u het bestuursverslag in Word opgesteld, voordat u bent begonnen in AIMS? Dan kunt u de tekst uit uw eigen Word-bestand knippen en plakken in de bestuursverslagvelden. De velden kennen een maximum van circa 3500 karakters.