Bij het indienen van de jaarverantwoording stuit ik op het onderdeel: 4.5 Kwantitatief overzicht in de prestatieverantwoording. Waartoe dient dit onderdeel?

Het onderdeel “4.5 Kwantitatief overzicht in de prestatieverantwoording” dient ingevuld te worden door instellingen met een specifieke taak op het vlak van internationale activiteiten.

In het handboek cultuursubsidies instellingen 2017-2020 kunt u nagaan of uw organisatie die taak heeft.

Mocht dat niet het geval zijn, dan hoeft u het onderdeel niet in te vullen.