Welke rol spelen de Fair Practice Code en andere codes in de beoordeling van een aanvraag?

Onderdeel van de subsidievoorwaarden zijn de onderschrijving van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Het gaat om een knock-out criterium: instellingen die de codes niet onderschrijven volgens het principe pas toe en leg uit, ontvangen geen subsidie. Met pas toe en leg uit wordt het volgende bedoeld: aanvragers moeten inzichtelijk maken hoe ze de codes in de periode 2021-2024 stapsgewijs vertalen in concrete uitvoering van beleid. Aanvragers reflecteren hierop in een aparte pdf van maximaal 1.500 woorden.