Wat is de rol van de Raad voor Cultuur?

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. De Raad is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen voor de BIS, en adviseert de minister van OCW over het al dan niet verlenen van subsidie op grond van de aanvragen. Zij werken hiervoor met commissies.

In het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur kunt u lezen op welke wijze de Raad de aanvragen voor de BIS 2021-2024 beoordeelt. De minister beslist over de subsidieverlening.