Kan een nieuwe instelling ook aanvragen bij de BIS?

Ook als u op dit moment nog geen subsidie ontvangt in het kader van de BIS, is het mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. Wel dient uw organisatie altijd een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid te zijn. Met vragen over de aanvraagprocedure en de subsidieregeling kunt u terecht bij de helpdesk van cultuursubsidie.nl.

De Raad voor Cultuur biedt instellingen die op dit moment geen BIS-subsidie ontvangen de gelegenheid om een kennismakingsgesprek te voeren. Het gesprek vindt plaats vóór 1 februari 2020 en is geen onderdeel van de formele beoordelingsprocedure. De betrokken instellingen worden gevraagd om hierover vóór 2 december 2019 contact op te nemen met het secretariaat van de Raad voor Cultuur via kennismaking@cultuur.nl